• ¥300,000
    Year (Heisei): 17(2005)
    Mileage: 73.000
  • ¥730,000
    Year (Heisei): 25(2013)
    Mileage: 72.000