• ¥200,000
    Year (Heisei): 16(2004)
    Mileage: 60.000
  • ¥200,000
    Year (Heisei): 16(2004)
    Mileage: 46.000